Vraag naar verpleeghuisplaatsen kan kwalitatief veranderen

openingsafbeelding

“De komende vijf jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken met verblijf bij in Nederland”. Dat meldde ActiZ* onlangs op basis van onderzoek dat had plaats gevonden voordat COVID-19 uitbrak. De plaatsen die nu gepland zijn is een klein deel van de 120.000 extra plekken die volgens TNO tot 2040 nodig zijn. 

Met een behoefte van 120.000 plekken tot 2040 waarvan 30.000 tot 2025 en een huidige plancapaciteit van 14.000 zal corona mogelijk wel op korte termijn even effect hebben op de kwantitatieve vraag naar verpleeghuisplaatsen maar zal op langere termijn nog steeds een groei van het aantal plaatsen nodig blijven. Wel is de vraag of door corona (op langere termijn) de kwalitatieve vraag naar plaatsen verandert en hoe die verandering er dan uit gaat zien.

Verandert de kwalitatieve vraag naar verpleeghuisplaatsen?

De meeste van de 14.000 nieuwe al geplande plaatsen zijn gereed in 2023, blijkt uit het onderzoek van Actiz. Deze plannen zullen mogelijk al in aanbouw zijn of in ieder geval voor een deel al als ontwerp op de tekentafel liggen. Als er kwalitatieve wijzigingen doorgevoerd moeten worden als gevolg van corona is het dus zaak dat snel helder te hebben en door te voeren.

Een voordeel is wel dat veel plannen voor bouw na 2023 nog opgestart moeten worden en daar dus nog tijd is om de ontwerpen op eventuele extra eisen en wensen aan te passen. Dan is het dus wel belangrijk om te weten óf en zo ja welke eisen en wensen dat zijn. Op dit moment doe ik samen met Bouwstenen voor Sociaal een verkennend onderzoek om dit in kaart te brengen.

Extra eisen en wensen bovenop bestaande uitdagingen zoals verduurzaming kan leiden tot andere strategische keuzen

Voor de 120.000 bestaande plaatsen geldt bovendien dat als er extra eisen en wensen als gevolg van corona komen, dit bovenop al bestaande uitdagingen zoals verduurzaming van de gebouwen komt. Dit zal de toekomstige levensduur van de gebouwen mogelijk beïnvloeden en kan er toe leiden dat van specifieke gebouwen sneller afscheid genomen gaat worden. Het ligt namelijk voor de hand dat bij extra eisen nieuwbouw sneller een alternatief wordt. In dat geval leidt corona dus tot andere keuzen in het strategische vastgoedbeleid van instellingen.

* De data in dit blog zijn gebaseerd op https://www.actiz.nl/nieuws/aankomende-jaren-toenemend-tekort-aan-verpleeghuisplekken inclusief het bijbehorende rapport.