Kijk niet naar de grootte maar naar de spreiding van ziekenhuizen

In de discussie over fusies van zorginstellingen gaat het vooral over de omvang van het ziekenhuis. Omvang van de ziekenhuisorganisatie en omvang van het ziekenhuisgebouw lopen daarbij vaak door elkaar. Verdere schaalvergroting van de organisatie zou juist gecombineerd kunnen gaan met kleinere ziekenhuislocaties. Fusies leiden dan tot meer in plaats van minder kleinschaligheid en keuzevrijheid …

Kijk niet naar de grootte maar naar de spreiding van ziekenhuizen Lees meer »