De effecten van corona
op zorgvastgoed in de
langdurige zorg?

Met Bouwstenen voor Sociaal probeer ik de effecten van COVID-19 op de toekomstige strategische keuzes voor zorgvastgoed in de langdurige zorg in kaart te brengen. Op 9 juni organiseren we daarover een online-bijeenkomst. Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld. De enquête is in te vullen op de site van bouwstenen. Na het invullen van de enquete kunt u zich ook inschrijven voor een online bijeenkomst waarin de resultaten worden gepresenteerd.

  • dinsdag 9 juni 2020
  • 10.30 – 12.00 uur
  • digitaal via Google Hangouts Meet