Diensten

Vastgoedstrategie
maken

Programma- en

project­management

Naar een haalbaar project

Dagvoorzitter en workshops

Vastgoedstrategie

Een goede vastgoedstrategie ondersteunt de doelen van de organisatie. Ik maak hem samen met uw organisatie zodat hij past bij uw organisatie.

Het hebben van een strategisch vastgoedplan is een must voor organisaties met meerdere locaties of een groot complex gebouw. De afgelopen 15 jaar heb ik diverse van die plannen gemaakt. Wat altijd opvalt is dat het leidt tot dikke pakken papier, waarbij naar een heel groot detailniveau wordt gezocht. De uitdaging is om het strategisch vastgoedplan, helder compact en communiceerbaar op te zetten. Hiervoor zijn verschillende oplossingen.

Centraal hierbij staan de vragen: wat de organisatie strategisch wil? Welk vastgoed de organisatie nu heeft? En welke ruimte de organisatie in zijn bedrijfsvoering heeft? Het samenspel tussen die factoren bepaald niet alleen de strategisch wens maar maakt het bereiken daarvan ook realistisch. Uw organisatie is gebaat bij een vastgoedstrategie die uitvoerbaar is vanuit uw huidige situatie. U heeft immers geen wit vel om opnieuw op te beginnen.
Een extra uitdaging is het om te zorgen dat al het beleid dat van buiten uw organisatie op het vastgoed afkomt (van eisen uit de zorg tot eisen op het gebied van duurzaamheid) een plek vinden in de vastgoedstrategie zonder dat de strategie er door overgenomen wordt.

De vastgoedstrategie kan gemaakt worden aan de hand van een aantal gerichte workshops in uw organisatie. Aangevuld met het zorgvuldig in kaart brengen van de informatie over uw bestaande gebouwen en het goed vertalen van de bedrijfsstrategie naar consequenties voor het vastgoed.

Naar een haalbaar project

Een project haalbaar maken vraagt om keuzes. Wat wel? Wat niet? Welke eisen worden er gesteld? En hoe wegen we die tegen elkaar af. Een haalbaar project heeft dus een gedragen programma van eisen maar ook een sluitende businesscase kunnen die keuzes afgewogen worden.

Bij diverse projecten ben ik vanaf het begin betrokken geweest  om ze haalbaar te maken. Ze van het eerste initiatief te maken tot een gedefinieerd project dat uitvoerbaar is. Ik heb daarbij goede ervaring met het werken met een businessplan. Vanuit de beschrijving hoe het in de toekomst werkt kan daarin terug worden geredeneerd naar wat er nu nodig is en welke eisen dus van belang zijn en welke niet. Een gezonde bedrijfsexploitatie in een gezonde vastgoedexploitatie. Het haalbare project leidt tot een compleet programma in de organisatie en niet alleen tot een bouwplan.  

Het is opvallend hoe makkelijk soms wordt overgegaan tot het realiseren van een project. Maar het is even opvallend hoe moeilijk het soms is om over te gaan tot het realiseren van een project. De middenweg hierin vinden en voldoende onderbouwd naar een goede start gaan is  

Project­management

De projecten waar ik bij betrokken stuur ik vaak ook aan. Dit doe ik vanuit de inhoud. Ik weet waar de projecten die ik manage over gaan en ben in staat om bij de te maken keuzes te ondersteunen.

Veel adviesopdrachten zijn projecten op zichzelf. Hoe kom je met een team tot het juiste advies aan de klant, aan een bestuurder of aan een externe organisatie? Daar heb ik veel ervaring mee opgedaan. Ik wordt blij van onzekerheid rondom het project, het vormt een uitdaging om die onzekerheid om te zetten naar besluiten en concrete stappen. 

In een continu veranderende zorgwereld is het bovendien belangrijk om het project bij te kunnen sturen, zonder dat het project er onder leidt. Niet alleen het projectresultaat halen, maar een resultaat voor de organisatie halen. Businesscases combineer ik vaak met een programmaplan. De concrete projecten ondergebracht in een programma nodig om de businesscase te realiseren.

Naast advies pak ik ook graag projecten op. Ik breng het advies graag een stap verder en zorg dat het ook richting uitvoering gebracht kan worden.  

Dagvoor­zitter en begeleiden van workshops

Een externe begeleider nodig om uw workshop op te zetten of te begeleiden? Ik help u graag.

In de opdrachten die ik heb gedaan heb ik veel geleerd over het opzetten en begeleiden van workshops. Wat werkt en wat werkt niet om de benodigde informatie uit een groep te halen? Hoe maak je keuzes en hoe betrek je daar mensen bij? Deze ervaring zet ik graag in voor uw vraagstuk en samen met u maak ik graag voor uw afdeling, project of organisatie een bijeenkomst op maat. Dit doe ik zowel binnen als buiten mijn eigen inhoudelijke kennisgebieden.

Gertjan te Hoonte

Eigenaar en adviseur

tehoonteadvies
Jan Wolkerssingel 339
3541 AB Utrecht
NL78KNAB0257664742
KVK 72456019
BTW NL002140993B89

Ik help zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties bij vastgoedvragen. Dat doe ik alleen of samen met anderen. Meer weten, laat een bericht achter.