Vastgoed Strategie Canvas

Op zoek naar een simpele manier om als eindgebruiker de vastgoed strategie op te stellen en te communiceren met de organisatie? Dat kan door gebruik te maken van het vastgoedstrategie canvas. In een oogopslag wordt de kern van de vastgoedstrategie en de bijbehorende projecten en programma’s duidelijk.

afbeelding vastgoedstrategiecanvas

Waarom een vastgoedstrategiecanvas?

De laatste jaren zijn diverse canvassen opgekomen met het business model canvas als startpunt. Zo is er een projectcanvas en een programmacanvas. In een canvas wordt aan de hand van een aantal stappen beschreven welke keuzen gemaakt worden en wat er voor nodig is om die keuzen ook te realiseren. Bij een vastgoedstrategie is de basis van de vraag niet anders; welke keuzen worden gemaakt voor het vastgoed en welke stappen zijn er nodig om die keuzen te realiseren? Vaak leidt dit helaas tot behoorlijke rapporten die lastig te communiceren zijn met de organisatie en vaak snel verouderen door bijvoorbeeld externe gebeurtenissen of een fusie. Het vastgoedstrategiecanvas geeft op één pagina de essentie van de vastgoedstrategie en het strategisch vastgoedplan. Daarmee is het een handig hulpmiddel om gestructureerd de strategie op te stellen en tegelijkertijd met de organisatie te communiceren.

De onderdelen van het canvas

Het canvas start bij de strategische doelen van de organisatie, het vastgoed is immers een middel bedoeld om de strategie te realiseren en te ondersteunen. De strategische doelen staan voor de organisatie vaak al vast. Belangrijk is dat de doelen in de tijd vergenoeg weg liggen om er met vastgoed en/of huisvesting een bijdrage aan te kunnen leveren. Naast de strategische doelen hebben (maatschappelijke) ontwikkelingen waar de organisatie op in speelt en rekening mee dient te houden invloed op de richting van de organisatie. 

De strategische doelen kunnen zich verder vertalen in specifieke vastgoeddoelen en naar een locatie strategie. De locatiestrategie geeft aan waar de organisatie wil zitten met een vestiging of de hoofdlocatie en waarom. Dit wordt vaak gestuurd door juist de bestaande of de gewenste situatie. De strategische doelen van de organisatie, de maatschappelijke ontwikkelingen, vastgoeddoelen en locatie strategie vormen het strategische hart van het canvas en het vastgoedbeleid  van de organisatie.

Blog vastgoedstrategiecanvas

De ontwikkeling van het vastgoedstrategiecanvas wordt verder bijgehouden in een blog.

De locatiestrategie kijkt al vooruit naar hoe de bestaande vastgoedportefeuille moet veranderen. Een tweede deel van het canvas bestaat de overige interne en externe factoren die van invloed zijn op hoe het huidige vastgoed moet veranderen. Hierin zitten de (huisvestings)concepten die de organisatie heeft gekozen en een belangrijke rol in de opgave voor het gewenste vastgoed zijn. In de gehandicaptenzorg gaat het dan bijvoorbeeld om standaardisatie van appartementen en studio’s. Bij ziekenhuizen bijvoorbeeld om LEAN of Healing Environment. 

Ook de eisen ten aanzien van duurzaamheid en techniek komen in dit deel aan de orde. Duurzaamheid is bijvoorbeeld een technisch aspect van buiten dat invloed kan hebben op de beslissingen over hoe met het huidige vastgoed verder te gaan. In de zorg was eerder bijvoorbeeld legionella beheersing een aspect dat direct invloed op de keuzes had. Het duurzaam maken van de zorg is ook een element dat de beslissingen stuurt. Het lijkt logisch dat het risico van en het om kunnen gaan met besmettelijke ziekten in het vastgoed de komende jaren ook zo’n element gaat worden.

In dit deel van het canvas is ook ruimte voor de problemen en opgaven die zich voor doen in de huidige vastgoedportefeuille. Het zelfde geldt voor de kansen voor (de) vastgoed(portefeuille). Vaak dienen zich buiten de strategische doelen van de organisatie ook problemen en kansen aan die consequenties hebben voor het vastgoed. Stel dat om je locatie heen of in de buurt van de locatie een nieuwe wijk wordt gebouwd. Of je eigen locatie als verdichtingslocatie wordt aangewezen? Hoe gaat de organisatie met deze kansen om.

Al de elementen hiervoor eindigen in een beschrijving van het gewenste vastgoed. Hierin wordt aangegeven hoe de toekomstige portefeuille van de organisatie er uit ziet, inhoudelijk, in volume en waar deze staat. Het gewenste vastgoed kan worden afgezet tegen het huidige vastgoed. Zo ontstaat een beeld van de opgaven (projecten en programma’s). Om een beeld te kunnen geven van het huidige vastgoed wordt in kaart gebracht wat de problemen en opgaven van de huidige portefeuille zijn. Dit zijn dus zaken die echt aan de vastgoedportefeuille gerelateerd zijn en minder gekoppeld zijn aan de strategische doelen van de organisatie. Zonder strategieverandering zijn deze opgaven er ook.

 

Basis voor andere werkwijze

Met het maken van het canvas is een middel ontstaan om het op stellen van een strategisch vastgoed plan of vastgoedstrategie op een andere manier aan te pakken. met de organisatie. Het kan helpen en ondersteunen in het gesprek in de organisatie. Interesse om hier over mee te denken of om het canvas in uw organisatie in te zetten, neem dan contact op.

Gertjan te Hoonte

adviseur

tehoonteadvies
Jan Wolkerssingel 339
3541 AB Utrecht
NL78KNAB0257664742
KVK 72456019

Ik help zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties bij vastgoedvragen. Dat doe ik alleen of samen met anderen. Meer weten, laat een bericht achter.